Město z krabic

Město z krabic

Datum vernisáže: 0000-00-00
Trvání: 10.4.2018 - 31.5.2018

Město z krabic – Výtvarný projekt se skupinou seniorů.

Tento projekt vznikl se skupinou klientů z Domova pro seniory MSSS v Mostě, kterou vedla studentka Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Adriana Gyrová.

Adriana Gyrová, studující posledního ročníku Pedagogické fakulty UJEP obor Výtvarná výchova pro pomáhající profese, vypracovala bakalářskou práci na téma Naše město – výtvarný projekt se skupinou seniorů pod vedením doc. Mgr. Jitky Géringové, Ph.D. Finálním výstupem je výstava v Městské knihovně Most.

Adriana Gyrová od začátku roku 2018 spolupracovala se skupinou klientů z domova pro seniory MSSS v Mostě. Téma výtvarné práce je inspirováno historií města Mostu, které muselo ustoupit těžbě uhlí a posléze bylo postaveno nové. Tímto tématem se Adriana Gyrová společně se seniory zabývala v celém projektu jako prvním. Klienti povídali o svých vzpomínkách, jak si vše vybavují. Před samotným vytvářením budov se také společně zabývali otázkou, co to město vlastně je, z čeho se utváří a jaká jiná města za svůj život senioři navštívili.

Při samotné realizaci budov z krabic se meze ve fantazii nekladly. Klienti měli k dispozici velký sortiment výtvarných potřeb a pod vedením Adriany Gyrové a dohledem Věry Hampejsové DiS., postupně přibývaly další budovy a objekty, které společně utváří město.

SENIOŘI, KTEŘÍ NA PROJEKTU PRACOVALI: Jaroslava Adamcová , Gertruda Bauerová , Marie Hubená , Květuše Jakešová, Božena Kopišťová , Hana Laudová , Josef Morávek , Jindřiška Šuráňová , Jiří Vnouček.

  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
  434 01 Most

  Telefony:
  
  automatická ústředna: 476 768 800
  
  prodlužování výpůjček:
  děti   476 768 810
  dospělí   476 768 811
  Rok 2015:  

  337 352   vypůjčených titulů
  108 014   návštěvníků webu kina
  81 639   návštěvníků knihovny
  54 306   návštěvníků webu knihovny
  25 766   návštěvníků kina
  8250   nových knih
  6088   registrovaných čtenářů
  1291   filmových představení
  1007   rekordní denní návštěva
  811   nových čtenářů